Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2002, με στόχο να συμβάλλει στην πολιτολογική έρευνα και να καλύψει ανάγκες στη διδασκαλία και την άσκηση στην έρευνα, μέσω της εφαρμογής ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων. Ασχολείται κυρίως  με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: Πολιτικοί θεσμοί, κόμματα, εκλογές και πολιτική συμμετοχή, επαγγελματικές οργανώσεις, ομάδες πίεσης και κοινωνικά κινήματα, κοινωνική πολιτική και κοινωνικός αποκλεισμός, πολιτισμός και πολιτική, συγκριτική ανάλυση της Ελληνικής Πολιτικής, Δημοκρατία και κοινωνική ανισότητα, φύλο και πολιτική διαδικασία, νέες μορφές πολιτικής παρέμβασης και διαμαρτυρίας και κρατικές πολιτικές. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη τού Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) τού Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης (Π.Ε.Δ.Δ.), που η ειδικότητά τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Στην κεντρική επιστημονική επιτροπή του συμμετέχουν οι:

  • Ιωάννης Τσίρμπας (Επικ. Καθηγητής Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ -  Δ/ντής Εργαστηρίου)
  • Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα (Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.)
  • Χρήστος Λυριντζής (Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ. )
  • Κωνσταντίνος Τσουκαλάς (Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.)
  • Μιχάλης Σπουρδαλάκης (Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.)
  • Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος (Καθηγητής Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.)

Στις επιστημονικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συμμετέχουν και νέοι/ες ερευνητές/τριες, που διαθέτουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία. Ως εκ τούτου, το Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής αποτελεί τον ερευνητικό και επιστημονικό εκείνο χώρο όπου συνεργάζονται έμπειροι/ες επιστήμονες με νέους/ες ερευνητές/τριες και επιστήμονες που ειδικεύονται στα ως άνω επιστημονικά αντικείμενα. Παράλληλα, στις ερευνητικές διαδικασίες περιλαμβάνονται και ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες. Δημιουργούνται έτσι ad hoc οι κατάλληλες ομάδες εργασίας, προκειμένου το Εργαστήριο να φέρει εις πέρας την προβλεπόμενη αποστολή του.

Με το Εργαστήριο έχουν αναπτύξει μόνιμη και σταθερή συνεργασία επτά ερευνητικές ομάδες: η "Ομάδα Μελέτης της Ελληνικής Κοινωνίας & Πολιτικής", η "Ομάδα Μελέτης Πολιτικού Λόγου & Πολιτικών Ταυτοτήτων", η "Ομάδα Μελέτης των Συλλογικών Συμφερόντων & Εργασιακών Σχέσεων", η "Ομάδα Σπουδών Φύλου και Δημοκρατίας", η "Ομάδα Μελέτης Κράτους Πρόνοιας", η "Ομάδα Μελέτης της Εσωτερικής Οργάνωσης των Ελληνικών Πολιτικών Κομμάτων" και η  “Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας”.