Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Σεμινάρια

Σεμινάρια

8/11 - 13/12/2019 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 5ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

1/3 - 31/5/2019 - ΦΥΛΟ, ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας
Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας: Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού Σεμιναρίων: Δρ. Δήμητρα Τζανάκη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεμιστοκλέους 6, 1ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων

 Πρόγραμμα Γ' Κύκλου Σεμιναρίων

2/11 - 14/12/2018 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 4ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

23/2 - 18/5/2018 - ΦΥΛΟ, ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας
Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας: Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού Σεμιναρίων: Δρ. Δήμητρα Τζανάκη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεμιστοκλέους 6, 1ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων
https://democracygender.wixsite.com/gender

 Πρόγραμμα Β' Κύκλου Σεμιναρίων

3/11/2017 - ... - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

23/2 - 13/4/2017 - ΦΥΛΟ ΚΑΙ [ΜΕΤΑ]ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας
Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας: Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού Σεμιναρίων: Δρ. Δήμητρα Τζανάκη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεμιστοκλέους 6, αίθουσα 7ου ορόφου

 Πρόγραμμα Κύκλου Ανοιχτών Σεμιναρίων

4/3/2016 - ... - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

27/2 - 3/4/2015 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
Επιστημονική Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Τασούλα Βερβενιώτη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος