Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Σεμινάρια

Σεμινάρια

24/11 - 15/12/2023 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 7ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΟΠΙ - ΠΕΔΔ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

27 - 28/5/2022 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 6ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

20/11/2020 - 2/4/2021 - ΦΥΛΟ, ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ / 4ος Κύκλος Σεμιναρίων

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού Σεμιναρίων: Δρ. Δήμητρα Τζανάκη
διεξαγωγή: διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom

 Πρόγραμμα 4ου Κύκλου Σεμιναρίων

 Εισήγηση Γ. Κόκκινου /  Εισήγηση Ε. Τσέα

8/11 - 13/12/2019 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 5ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα 5ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

1/3 - 31/5/2019 - ΦΥΛΟ, ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / 3ος Κύκλος Σεμιναρίων

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας
Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας: Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού Σεμιναρίων: Δρ. Δήμητρα Τζανάκη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεμιστοκλέους 6, 1ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων

 Πρόγραμμα 3ου Κύκλου Σεμιναρίων

2/11 - 14/12/2018 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 4ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

23/2 - 18/5/2018 - ΦΥΛΟ, ΣΕΞΟΥΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ / 2ος Κύκλος Σεμιναρίων

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας
Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας: Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού Σεμιναρίων: Δρ. Δήμητρα Τζανάκη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεμιστοκλέους 6, 1ος όροφος, αίθουσα σεμιναρίων
https://democracygender.wixsite.com/gender

 Πρόγραμμα 2ου Κύκλου Σεμιναρίων

11/2017 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 3ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

23/2 - 13/4/2017 - ΦΥΛΟ ΚΑΙ [ΜΕΤΑ]ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ / 1ος Κύκλος Σεμιναρίων

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας
Επιστημονική Υπεύθυνη Ομάδας: Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα
Υπεύθυνη Οργάνωσης και Συντονισμού Σεμιναρίων: Δρ. Δήμητρα Τζανάκη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεμιστοκλέους 6, αίθουσα 7ου ορόφου

 Πρόγραμμα 1ου Κύκλου Σεμιναρίων

3/2016 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα Σεμιναρίου

27/2 - 3/4/2015 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης
Επιστημονική Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Τασούλα Βερβενιώτη
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος

 Πρόγραμμα 1ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αιόλου 42-44, αίθουσα 4, 2ος όροφος