Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Αρχειακό Υλικό

Αρχειακό Υλικό

Οπτικοακουστικό υλικό προφορικών μαρτυριών μελών του ΠΑΣΟΚ

δημοσιευμένο στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος
40 χρόνια Μεταπολίτευση : Πολιτική, ιστορία και μνήμη - Η περίπτωση των μελών του ΠΑΣΟΚ (2015 - 2016)

Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδας Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ-ΟΠΙ)

Ερευνητές/ερευνήτριες: Ηλίας Ελευθεριάδης, Ευαγγελία (Λίνα) Ζηργάνου-Καζολέα, Μαίρη Κουρπά, Γεωργία Λάσκου, Χρήστος Μαρασλής, Ιωάννα Πιτσουλάκη, Παναγιώτης Σαματάς, Ανδρέας Τζαναβάρης

Επιστημονική εποπτεία: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης