Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή ανακοίνωσης

20.02.2018

Πρότυπα πολιτικότητας στην εφηβεία

Άρχισε η συλλογή του εμπειρικού υλικού του τέταρτου κύκλου της έρευνας για την πολιτικότητα των εφήβων (Φεβρουάριος 2018), σε σύμπραξη του ΕΚΚΕ με το Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής. Από την πλευρά του ΕΚΚΕ υπεύθυνες είναι οι ερευνήτριες Μ. Κακεπάκη και Κ. Ηλιού, και από την πλευρά του Τμήματος ΠΕΔΔ η καθηγήτρια Μ. Παντελίδου Μαλούτα. Συμμετέχουν δε ενεργά στην ερευνητική ομάδα και οι επί πτυχίω φοιτητές του τμήματος Ι. Σαχίνης, Ν. Σαριδάκης και Α. Σιαφάκας. Η έρευνα αυτή διεξήχθη για πρώτη φορά το 1982, με δείγμα 1045 εφήβων από τέσσερα σχολεία της Αττικής και υπεύθυνη την (τότε) Λεκτόρισσα Μ. Παντελίδου Μαλούτα. Επαναλήφθηκε, στα ίδια σχολεία και με αντίστοιχο δείγμα το 1990 και το 2010, πάντα σε σύμπραξη ΠΕΔΔ και ΕΚΚΕ. Οι τέσσερις κύκλοι του ερευνητικού αυτού προγράμματος διερευνούν την εξελισσόμενη  πολιτικότητα των εφήβων στην  ελληνική κοινωνία τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια, επιτρέποντας ερμηνείες, προβολές και υποθέσεις που αφορούν την εξελισσόμενη ελληνική πολιτική κουλτούρα, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατία σε μεταλλασσόμενα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια.