Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή ανακοίνωσης

25.11.2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (2019) «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5ου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (2019)

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Αιόλου 42-44, 2ος όρ., αίθ. 4

 

1η Συνάντηση - Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

 

16:30 – 17:00

Καλωσόρισμα - Aλληλογνωριμία

 

17:00 – 18:00

Προφορική Ιστορία - Η αξία των προφορικών μαρτυριών

ΕΟΜ-ΟΠΙ / Γ. Θεοδωρίδης
Διον.
Παπατριανταφύλλου –
Ν. Καραλέκα

18:00 – 19:00

Προφορική Ιστορία – Πολιτική Ιστορία

Γ. Θεοδωρίδης

19:00 – 20:00

Μεταπολίτευση: έννοια – προσεγγίσεις

ΜΙχ. Σπουρδαλάκης

 

2η Συνάντηση - Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

 

17:00 – 18:00

Συνέντευξη Ι: Ποιοτική έρευνα - Μεθοδολογία συνέντευξης

Ιωάννης Τσίρμπας

18:00 – 19:00

Συνέντευξη ΙΙ: Σχέση αφηγητή/τριας και συνεντευκτή/τριας

Γ. Θεοδωρίδης

19:00 – 20:00

Συνέντευξη ΙΙΙ: Ζητήματα δεοντολογίας – GDPR (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων)

ΕΟΜ-ΟΠΙ /
Μ. Κουρπά – Λ. Νίκα

 

3η Συνάντηση - Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

 

17:00 – 18:00

Εργαστήριο: οικειοποίηση με τα οπτικοακουστικά μέσα και τις τεχνικές της συνέντευξης (χρήση audio-video)

ΕΟΜ-ΟΠΙ / Β. Κόττας

18:00 – 19:00

Οδηγός συνέντευξης (εισαγωγικά)

ΕΟΜ-ΟΠΙ / Γ. Θεοδωρίδης –
Αντ.
Καίσαρης – Γ. Παρασκευάς

19:00 – 20:00

Τα πολιτικά κόμματα στη Μεταπολίτευση

Χρυσ. Τάσσης

 

4η Συνάντηση - Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

 

17:00 – 20:00

Εργαστήριο: Σύνταξη Οδηγού Συνέντευξης (για τις πιλοτικές συνεντεύξεις)

ΕΟΜ-ΟΠΙ /
Αν.
Καίσαρης – Γ. Παρασκευάς

 

5η Συνάντηση - Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

 

 

Δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και θα διεξαχθούν πιλοτικές συνεντεύξεις (από 30/11 έως 13/12)

 

 

6η Συνάντηση - Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

 

17:00 – 18:00

Μνήμη και Υποκειμενικότητα

Ποθητή Χατζαρούλα

18:00 – 19:00

Παρουσίαση και σχολιασμός πιλοτικών συνεντεύξεων

Συμμετέχοντες/χουσες στο Σεμινάριο / ΕΟΜ-ΟΠΙ

19:00 – 20:00

Το «μετά» τη συνέντευξη/ Ταξινόμηση – Αρχειοθέτηση

ΕΟΜ-ΟΠΙ / Υπευθ. Ν. Βέλλιου – Αγγ. Βακιρτζή

20:00 – 21:00

Η «συνέχεια»

Γ. Θεοδωρίδης