Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή νέων

Προβολή ανακοίνωσης

08.10.2018

3ος Κύκλος Ανοιχτών Σεμιναρίων 2019 "ΦΥΛΟ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ": Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής (ΕΕΠ) του τμήματος ΠΕΔΔ (ΕΚΠΑ) και η Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας (ΟΦΔ), οργανώνουν τρίτο κύκλο σεμιναρίων με τίτλο: Φύλο, Σεξουαλικότητα, Επιστήμη, Εξουσία και Κοινωνία Ελέγχου. Καλούνται μέλη ΔΕΠ, ανεξάρτητοι/ες ερευνητές/ριες και φοιτητές/ριες όλων των κατευθύνσεων και επιπέδων να υποβάλουν την πρόταση τους. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προωθήσει τη διεπιστημονική έρευνα πάνω στις θεματικές που επικεντρώνονται στους κεντρικούς άξονες του ΕΕΠ και της ΟΦΔ, σε μια προσπάθεια απεγκλωβισμού από επιστημολογικά αυτονόητα και στερεότυπα όρων. Προεκτείνοντας αυτή την προσέγγιση, το σεμινάριο επιχειρεί να διερευνήσει, αφενός το φύλο και τη σεξουαλικότητα μέσα από θεσμικά μορφώματα της επιστήμης (ψυχιατρικής, ιατροδικαστικής, ανθρωπολογίας, εγκληματολογίας, ψυχανάλυσης, σεξολογίας, κ.λπ.), και αφετέρου τους τρόπους με τους οποίους το ίδιο το φύλο αλλά και η έννοια της σεξουαλικότητας προσέφεραν τα απαραίτητα εξουσιαστικά εργαλεία αλλά και νέες πρωτότυπες οπτικές γωνίες της βιοπολιτικής/βιοεξουσίας στη νεωτερικότητα και στη μετα-νεωτερικότητα. Ζητήματα, όπως ο βιασμός, η τρέλα, η «παρά φύσιν» ζωή, φύλο και εξουσία, σεξουαλικότητα και εξουσία, φύλο και ηθική, εξετάζονται ως θεματικές σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο «ιδεολογικός χώρος» φύλου-δημοκρατίας, από τον οποίο η έννοια του φύλου οριοθετήθηκε ως η κεντρικότερη παράμετρος διάκρισης και ανισότητας στην επιστημονική σκέψη, στην πολιτική και στην οργάνωση της ταξικής κοινωνίας ελέγχου στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Θεμιστοκλέους 6, Αθήνα 10678,1ος όροφος) σε προκαθορισμένες εβδομαδιαίες συναντήσεις από το Φεβρουάριο έως το Μάιο του 2019. Η δομή της κάθε συνάντησης θα περιλαμβάνει μια σύντομη παρουσίαση τριάντα λεπτών από τον/την/τ@ν ομιλητή/ρια/@ και θα ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2018. Η περίληψη (περίπου 250 λέξεων) πρέπει να συνοδεύεται από ονοματεπώνυμο και ακαδημαϊκή ή άλλη ιδιότητα. Στόχος είναι να παρουσιαστούν εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη ή βρίσκονται στο στάδιο εξέλιξης έρευνας, βιβλίου, άρθρου, διατριβής, κλπ. Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα κοινοποιηθείς στους/στις ενδιαφερόμενους/νες/@ μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2019.

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει στην υπεύθυνη της οργάνωσης και συντονισμού των σεμιναρίων Δρ Δήμητρα Τζανάκη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DemetraTzanaki[at]hotmail[dot]com.