Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

24.02.2017

Εκδήλωση "ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ" στο πλαίσιο της Έκθεσης «GR80s

Η Ερευνητική Ομάδα Μεταπολίτευσης - Ομάδα Προφορικής Ιστορίας (ΕΟΜ - ΟΠΙ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - ΕΚΠΑ συνδιοργανώνει στο πλαίσιο της Έκθεσης «GR80s. Η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη» την εκδήλωση

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 18:00 - 20:00

Εισηγήσεις θα κάνουν τα μέλη της ΕΟΜ - ΟΠΙ: Δαβλάντης Μιχαήλ, Καραλέκα Νεφέλη, Σιαπκαρά Ζηνοβία, Φάκας Δημήτριος

Συντονιστής: Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης, Ιστορικός, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ