Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Ερευνητικές Ομάδες » Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας

Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 επαναλειτουργεί στο πλαίσιο του εργαστηρίου Ομάδα Μελέτης Φύλου και Δημοκρατίας. Βασικό κορμό της Ομάδας αποτελούν η καθηγήτρια του Τμήματος Μ. Παντελίδου Μαλούτα, οι διδακτόρισσες Δ. Σαμίου και Δ. Τζανάκη και οι υποψήφιες διδακτόρισσες Ε. Μπέκου και Ε. Καραγιάννη. Στόχος της ομάδας είναι η επιστημονική διερεύνηση όλων των διαστάσεων της σχέσης φύλο και πολιτική, καθώς και η θεωρητική επανεξέταση της δημοκρατίας από τη σκοπιά του φύλου. Επιστημονικές συναντήσεις, σεμινάρια, παρεμβάσεις σε μαθήματα και ευαισθητοποίηση φοιτητών/-ριών γύρω από τη σημασία του φύλου στην Πολιτική Ανάλυση, και σχετικές δημοσιεύσεις, υλοποιούν τους στόχους αυτής της Ομάδας.