Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Ερευνητικές Ομάδες » Ερευνητική Ομάδα για το Ριζοσπαστισμό των Νέων / Ομάδα Μελέτης «Νεολαία και πολιτική»

Ερευνητική Ομάδα για το Ριζοσπαστισμό των Νέων / Ομάδα Μελέτης «Νεολαία και πολιτική»

Η ερευνητική αυτή ομάδα δημιουργήθηκε μετά τη χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος για το ριζοσπαστισμό των νέων στην Ελλάδα της κρίσης από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ, κατά το το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Αποτελείται από την καθηγήτρια κα Μ. Παντελίδου Μαλούτα, την υποψήφια Δρα Αγγελίνα Γιαννοπούλου, τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λίνα Ζηργάνου και την Πολιτική Επιστήμονα Γεωργία Ποντικού. Στόχο του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η συμβολή στη διερεύνηση της πολιτικής φυσιογνωμίας των νέων στη σημερινή Ελλάδα, με ειδικό ερευνητικό ερώτημα, πόσο ριζοσπαστική είναι η νεολαία σήμερα, και πώς ακριβώς νοηματοδοτείται η έννοια του/ης ριζοσπαστικού/-ής νέου/ας στις παρούσες συνθήκες.

Η ερευνητική ομάδα φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μόνιμη ομάδα εργασίας για τη μελέτη της σχέσης «νεολαία και πολιτική», αφού εμπλουτιστεί και με άλλα μέλη. Οργανώνοντας ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες για τη συγκριτική μελέτη της πολιτικότητας των νέων, ενισχύοντας και ενθαρρύνοντας τη διεξαγωγή μεταπτυχιακών και πτυχιακών εργασιών με επίκεντρο τη σχέση νεολαία και πολιτική και οργανώνοντας επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια για το ίδιο θέμα, η ομάδα στοχεύει να αποτελέσει πόλο αναφοράς για τα θέματα που καλύπτει το αντικείμενό της.