Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Έρευνα υποψηφίων στις τοπικές εκλογές

Έρευνα υποψηφίων στις τοπικές εκλογές

Η διερεύνηση του προφίλ του πολιτικού προσωπικού σε τοπικό επίπεδο αποτελεί ένα ουσιαστικά αχαρτογράφητο πεδίο στον Ελληνικό χώρο. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος και εν’ όψει των τοπικών εκλογών του Μαΐου 2019, θα συλλεχθούν πληροφορίες για τους υποψήφιους περιφερειάρχες και περιφερειακούς συμβούλους στις 13 περιφέρειες της χώρας, καθώς και τους υποψήφιους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους σε όλες τις πρωτεύουσες νομών, και στους 20 μεγαλύτερους δήμους της χώρας συνδυαστικά (60 δήμοι συνολικά). Μεταξύ άλλων, θα καλυφθούν οι μεταβλητές σχετικά με το φύλο, την ηλικία, το επάγγελμα, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την προηγούμενη πολιτική εμπειρία και την κομματική προέλευση/σύνδεση των υποψηφίων. Θα διερευνηθεί επίσης η ύπαρξη ρατσιστικού, σεξιστικού, ομοφοβικού, αντιμεταναστευτικού, εθνικιστικού περιεχομένου και η ύμνηση χρήσης βίας στο πλαίσιο της καμπάνιας των υποψηφίων. Τα τελευταία στοιχεία εντάσσονται σε μια ιδιαίτερη στόχευση της έρευνας, η οποία αφορά την άνοδο αντίστοιχων φαινομένων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και επιδιώκει τη διερεύνηση της διείσδυσής τους σε τοπικό επίπεδο. Στόχο του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί επίσης η χαρτογράφηση των εκλεγμένων αντιπροσώπων, κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της εκλογικής μεταρρύθμισης που προβλέπει τη θέσπιση του συστήματος της απλής αναλογικής στις τοπικές εκλογές. Επιπλέον, η αναδρομική καταγραφή των χαρακτηριστικών των υποψηφίων προηγούμενων εκλογών θα συμπληρώσει το ερευνητικό εγχείρημα σε μεταγενέστερο στάδιο.