Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Ερευνητικά Προγράμματα » Έρευνα πολιτικού κλίματος-Βουλευτικές εκλογές 2019

Έρευνα υποψηφίων στις τοπικές εκλογές

Η Ομάδα Μελέτης Εκλογών του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής διεξάγει έρευνα προεκλογικού πολιτικού κλίματος. Η έρευνα, εκτός από την κλασική ερώτηση πρόθεσης ψήφου, περιλαμβάνει ερώτηση ανοικτής αιτιολόγησης της επιλογής ψήφου, κάτι που γίνεται σπάνια σε ερευνητικό επίπεδο. Παράλληλα, περιλαμβάνει και μια ακόμα πρωτότυπη προσέγγιση, επιχειρώντας να διερευνήσει τη συνάφεια εκλογικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένων εναλλακτικών διαχείρισης του ρίσκου, ορμώμενη από προσεγγίσεις των συμπεριφοριστικών οικονομικών.

Η έρευνα αποτελεί πρωτοβουλία της Ομάδας Μελέτης Εκλογών.

Η έρευνα δεν έχει κανενός είδους χρηματοδότηση και τα αποτελέσματά της δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, αλλά αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι απολύτως ανώνυμη. Κανένα προσωπικό στοιχείο δεν συλλέγεται.

Υπεύθυνος έρευνας: Γιάννης Τσίρμπας, Λέκτορας, ΕΚΠΑ, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. Email επικοινωνίας: itsirbas[at]pspa.uoa[dot]gr

Χαρακτηριστικά της έρευνας:

-Περιοχή έρευνας: το σύνολο της χώρας.

-Πληθυσμός έρευνας: έλληνες πολίτες με δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

-Μέθοδος δειγματοληψίας: Δειγματοληψία ευκολίας. Δεν διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. (Στόχος της έρευνας δεν είναι η πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά η διερεύνηση της συνάφειας μεταξύ μεταβλητών.)

Αν θέλετε να πάρετε μέρος στην έρευνα, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://sodanet.gr/survey/747413?lang=el