Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Έρευνα » Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 • Μάρω Παντελίδου Μαλούτα, 2016,
  "Από την πυραμίδα συμμετοχής στην πολιτική των πολιτών",
  στο, Μεταξάς Α-Ι. Δ. (επιμ) Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, τ. 4, Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα, Σιδέρης

 • Maro Pantelidou Maloutas, 2016,
  "The young as political actors in Greece under the crisis",
  International Sociological Association WebForum on The Futures We Want, Jan. 2016. http://futureswewant.net/maro-pantelidou-maloutas-greece

 • Yannis Tsirbas, 2016,
  "The January 2015 Parliamentary Election in Greece: Government Change, Partial Punishment and Hesitant Stabilisation",
  South European Society and Politics http://dx.doi.org/10.1080/13608746.2015.1088428

 • Thomas Maloutas - Maro Pantelidou Maloutas, 2015,
  "Las desigualdadeseducativas y la conductapolitica de los jovenesdurante la crisis en Grecia",
  Abaco, 83-84, 2015, pp.69-77

 • Μάρω Παντελίδου Μαλούτα, 2015,
  "Πολιτισμικές Συνιστώσες της Πολιτικής Διαδικασίας: Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Ελληνική Πολιτική Κουλτούρα",
  Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr

 • Μάρω Παντελίδου Μαλούτα, 2015,
  "Η νεολαία επιστρέφει; Ελληνική πολιτική κουλτούρα και μεταβαλλόμενα πρότυπα πολιτικότητας των νέων στην κρίση",
  Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 43, 2015, σσ. 5-46

 • Yannis Tsirbas, 2015,
  "What do Greek political elites think about Europe and the crisis? An exploratory analysis",
  L.S.E. Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, GreeSE paper No. 93 (with Sotiropoulos, D. A.)

 • Yannis Tsirbas, 2015,
  "The 2014 Local Elections in Greece: Looking for Patterns in a Changing Political System",
  South European Society and Politics. (DOI: 10.1080/13608746.2014.1002555)

 • Yannis Tsirbas, 2015,
  "Los principals narradores  y la narrativa dominante dela crisis griega",
  in Martin, I. &Tirado, I (eds.) Grecia: aspectos políticos y juridico-economicos de la crisis, Madrid: Centro de Estudios Politicos and Constitucionales

 • Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος, 2014,
  "Το διπρόσωπο κεφάλι του Ιανού: η κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα πριν και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης",
  Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τχ. 42, Ιούλιος 2014, σελ. 11-35
 • Dimitri A. Sotiropoulos and Dimitris Bourikos, 2014,
  "Economic Crisis, Social Solidarity and the Voluntary Sector in Greece",
  Journal of Power, Politics and Governance, τόμ., 2, τχ., 2, Ιούνιος 2014, σελ. 33-53.