Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προβολή ανακοίνωσης ή εκδήλωσης

Προβολή ανακοίνωσης ή εκδήλωσης

20.02.2018

Social Data Network (SODANET) Ελληνική Ερευνητική Δομή για τις Κοινωνικές Επιστήμες

Τρία μέλη του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής  (Μ. Παντελίδου Μαλούτα, Δ. Σωτηρόπουλος, Γ. Τσίρμπας) συμμετέχουν εδώ και τρία χρόνια σε διαπανεπιστημιακή ερευνητική ομάδα, εκπροσωπώντας το ΕΚΠΑ. Στόχο αποτέλεσε η δημιουργία μιας νέας ερευνητικής υποδομής που λειτουργεί ήδη κανονικά, ενισχύεται συνεχώς  με νέα δεδομένα και συγκροτεί τον Ελληνικό Εθνικό Κόμβο Δεδομένων. Αυτός συγκροτείται από επιμέρους τοπικούς κόμβους που τροφοδοτούν με δεδομένα των κοινωνικών ερευνών την επιστημονική κοινότητα. Ο Ελληνικός Εθνικός Κόμβος  τροφοδοτεί με την σειρά του τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αρχείων για τα Κοινωνικά Δεδομένα (Consortium of European Social Science Data Archives- CESSDA). Τα δεδομένα με τα οποία τροφοδοτούν οι επιμέρους κόμβοι τον Εθνικό Κόμβο είναι ποσοτικές έρευνες, πινακοποιημένα δεδομένα, ποιοτικά δεδομένα, δευτερογενή δεδομένα και δείκτες. Κάθε δυνητικός χρήστης  μπορεί να διενεργήσει αναζητήσεις σε όλα τα μεταδεδομένα της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής, ενώ για την περιήγηση στα δεδομένα του Κόμβου απαιτείται μια απλή εγγραφή στο  http://www.sodanet.gr/. Συντονιστικό ρόλο για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου έχει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ενώ αποτελούν εταίρους του δικτύου: α) το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης  β) το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, γ) το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Κοινωνιολογίας δ) το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης, ε) το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής και στ) το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ας σημειωθεί ότι το δίκτυο παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα διεξαγωγής online ερευνών μέσω της πλατφόρμας Limesurvey, καθώς και λεξικό κοινωνικών όρων.