Αρχική σελίδα (ΕΛΛ) » Ανθρώπινο Δυναμικό » Συνεργάτες/-ιδες

Συνεργάτες/-ιδες

  • Μανίνα Κακεπάκη, Ερευνήτρια Ε.Κ.Κ.Ε.
  • Γιάννης Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Δήμητρα Σαμίου, Διδακτόρισσα Πολιτικής Επιστήμης
  • Δήμητρα Τζανάκη, Διδακτόρισσα Ιστορίας

Συνεργαζόμενοι/-ες υποψήφιοι/-ες διδάκτορες

  • Aγγελίνα Γιαννοπούλου
  • Έλλη Καραγιάννη
  • Έφη Μπέκου